detiknusantaraNET– Rowo Bayu merupakan telaga yang terletak di antara hutan yang lebat. Di tempat inilah petilasan Prabu Tawang Alun Bertapa, […]